Leave a Reply

 1. waiting for words- ofir behar
  מילים עפות ברוח מחפשות היגיון
  יושב בלי מצב רוח מסתכל מהחלון
  המוזה מתפזרת נהדפת בקירות
  אולי אשתה עוד בירה נאזן ת’מחשבות

  לפעמים אני לא מוצא עניין
  לפעמים מרגיש שאין כבר זמן
  לפעמים רוצה לטוס מכאן
  לפעמים אני מרגיש כזה קטן